16/07/2020 | 11:50:43
 
  (%)

Thông tin thị trường

Trần / Sàn /
TC / Mở cửa /
Cao / Thấp /
KLGD
GTGD
KLGD TB (10)
+/- 1 tuần (%)
+/- 1 tháng (%)
+/- 3 tháng (%)
NN Mua
NN Bán
Room còn lại
Dư mua Dư bán
% %

Khớp lệnh chi tiết trong phiên

T.gian Giá Khối lượng Tổng KL
MA :
xĐóng
xĐóng
P/E F P/E
EPS BVPS
Cổ tức tiền DIV Yield
Beta P/B
KL LH Vốn Hóa
xĐóng
xĐóng
xĐóng