15/12/2019 | 04:05:27
Chào mua
Giá Khối lượng CTCK rao mua
Khớp lệnh
Giá Khối lượng Tổng khối lượng Tổng giá trị
Chào bán
Giá Khối lượng CTCK rao bán